Führung

Reclaim the City – Streetart Tour durch Kreuzberg

Streetart Berlin, Ausdrucksform der Stadt, Kreativität, Korkmännchen, Straßenschilder, Graffiti, Wandbilder Blu, Ash, Os Gemos

Reclaim the City – Streetart Tour durch Kreuzberg
Streetart Gesicht RAW | © art:berlin

Bilder